Buurtpreventie

Deze projectgroep is opgericht om preventief te kunnen handelen ter voorkoming van woninginbraken of pogingen daartoe. Een goede manier om dit tegen te gaan, is het vergroten van de sociale controle in uw buurt. Dat kan op verschillende manieren. De projectgroep gaat onderzoek doen naar de meest effectieve manier, zoals al bijvoorbeeld in de praktijk is gebleken in Tilburg. Daar maakt men gebruik van WhatsApp-groepen,

De projectgroep gaat niet opnieuw het wiel uitvinden, maar zal dankbaar gebruik maken van de ervaringen, die elders zijn opgedaan. Zo ook bijvoorbeeld in de wijk Het Ven, waar op het Moerven een WhatsApp-groep is opgericht.

Samenstelling Projectgroep Buurtpreventie:

  • Jos Timmermans (voorzitter)
  • Britte Timmermans
  • Arie Dijkhuizen
  • Thomas Manders
  • Theo Snelders

Zodra er daadwerkelijk meer bekend is over de aanpak, zullen wij dit kenbaar maken. Dan zal ook aan de bewoners van De Bunders worden gevraagd om hierin te participeren.

Contact met de Projectgroep