Loopronde, ook voor uw veiligheid

Loopronde, ook voor uw veiligheid
Dinsdag 26 februari houdt BIN Meierijstad een loopronde door De Bunders om medebewoners te attenderen op inbraak- c.q. diefstalgevoelige situaties. De loopgroep komt bij elkaar in wijkgebouw De Spil om 19.15 uur. Vanaf 19.30 uur wordt met de loopronde gestart tot circa 20.45 uur. Wil je een keer vrijblijvend meelopen of meer informatie? Neem dan contact op met BIN-coördinator De Bunders. (Zie deze websitepagina: https://www.binmeierijstad.nl/veghel/ )

De BIN-loopgroep voor wijk De Bunders bestaat uit zes vaste lopers. Om de 4 à 5 weken gaat deze groep, gekleed in reflecterende hesjes en gewapend met zaklantaarns, op stap om gedurende ongeveer een uur een deel van de wijk te controleren op onveilige situaties. Daarbij wordt in het bijzonder gelet op in het oog springende kostbare spullen in geparkeerde auto’s en op geparkeerde fietsen / bromfietsen / aanhangers e.d. die niet (veilig) zijn afgesloten. We zijn ook erg attent op het goed afgesloten zijn van achter- en zijpoorten die toegang verschaffen tot achtertuin of binnenplaats (belangrijkste controle bij loopronde!).
Constateren we een onveilige situatie dan bellen we aan bij betreffende bewoner / eigenaar en wijzen op de geconstateerde situatie. Kennen we geen eigenaar (bv. bij auto’s) of is bewoner niet thuis, dan volgt een voorgedrukt briefje in brievenbus of onder ruitenwisser.
Een onderdeel van onze controles is ook het in kaart brengen van particuliere camera’s en die zien te registreren bij de politie. Zo ontstaat op termijn een groter ‘wakend oog’ voor de wijk. Van tijd tot tijd wordt de vaste loopgroep ook bijgestaan door de wijkagent en/of een BOA van de gemeente. De groep is dan wat groter. Van de bevindingen wordt per loopronde steeds kort verslag opgemaakt om een en ander ook administratief vast te leggen.

 

Wat is BIN Meierijstad?
Stichting Buurt Informatie Netwerk Meierijstad – kortweg BIN Meierijstad – is een samenwerkingsverband tussen bewoners, politie en gemeente met als doelstelling de veiligheid en leefbaarheid in een wijk te verbeteren. Om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te vergroten is het nodig dat de politie en gemeente haar werk optimaal doet. Wijkbewoners kunnen daarbij helpen door lid te worden van BIN Meierijstad. Doordat BIN-leden, de politie en de gemeente op een eenvoudige manier informatie met elkaar uitwisselen, kan er gericht worden gewerkt aan de veiligheid en leefbaarheid. Zo vermindert de criminaliteit en worden wijkbewoners bij het werk van de politie en gemeente betrokken. BIN Meierijstad draagt dus bij aan een fijnere en veiligere buurt.
Voor info: https://www.binmeierijstad.nl/

Binloopronde02

Laat geen navigatie-apparatuur achter in een auto

opendeur

Tijdens de loopronde wordt gecontroleerd op diefstalgevoelige situaties