Foto-expositie Duits Lijntje geopend

 

Begin 2016 heeft Wijkraad de Bunders, door middel van een huis-aan-huis verspreide oproep, aandacht gevraagd voor de spoordijk. Het talud van deze voormalige spoorlijn, nu het laatste stukje oude natuur in onze wijk, was ernstig afgekalfd. Spontaan heeft een aantal vrijwilligers zich gemeld om dit proces te stoppen en de spoordijk een nieuwe, natuurlijke uitstraling te geven. Onder de bezielende leiding van Christ Raaijmakers is hard gewerkt. En het resultaat mag er zijn!
Op de foto’s die Raaijmakers van het project maakte, is te zien hoe de natuur zich herstelt. Wethouder Van Rooijen complimenteerde de vrijwilligers en juicht dit initiatief dat een gevolg is van de inzet van Wijkraad de Bunders van harte toe.

De foto’s zorgen ook voor bewustwording, dat de natuur in onze wijk kostbaar is. Het onzalige plan van reactivering van de treinverbinding dwars door een woonwijk is van tafel en ook de snelfietsroute wordt niet òp maar naast het traject gelegd, zodat de natuur gespaard kan worden.

Meer lezen over het project ‘De oude Spoordijk’?
Deze artikelen verschenen al op onze website
Spoordijk gered. 
Spoordijk krijgt nieuw leven.

Expositie Duits Lijntje in Oude Raadhuis/Bilbliotheek Veghel gedurende de maand mei. 
De foto-expositie zal later ook nog in de Waterstaag tentoongesteld worden

dl3

dl6

 dl5