Deelwijk De Velden AED-proef

Dankzij de inspanning van Veghel HartSave en een sponsor, die een AED kosteloos ter beschikking heeft gesteld, voldoet nu ook Deelwijk De Velden in de Veghelse wijk De Bunders aan de 6 minuten norm (maximale afstand tot de AED van 500 meter). De AED is op donderdag 4 mei omstreeks 12.00 uur geplaatst door Veghel Hartsave, in aanwezigheid van VHS, De Velden, Meierijstad en een aantal vrijwilligers. Daarna werden de contracten getekend door Klaas Haan (VHS) en Arie Dijkhuizen (De Velden), In de hoop dat de AED de komende jaren niet hoeft te worden gebruikt, werd deze officieel overgedragen aan De Velden.

aed3 1

Voorwaarden
De sponsor had, overigens terecht, wel een aantal voorwaarden gesteld waaraan moest worden voldaan om een AED geplaatst te krijgen.
• Eén van de voorwaarden was dat er minstens 12 vrijwilligers uit De Velden bereid waren om de AED te willen bedienen, dan wel een opleiding hiervoor wilden volgen. Na een oproep via de website van de wijk De Bunders en de Stadskrant Veghel, hadden zich in eerste instantie 7 personen gemeld. Te weinig, maar dankzij inspanningen om personen individueel te benaderen, is De Velden er toch in geslaagd om 13 personen te vinden en was aan deze voorwaarde voldaan.
• Een andere voorwaarde was om een plek te vinden waar de AED zou mogen hangen. Veghel HartSave had in grote lijnen al aangegeven wat in hun ogen de beste plek zou kunnen zijn, die voor alle bewoners van De Velden voldoet aan de 6 minutennorm. In deze omgeving was echter geen bedrijf gevestigd en was men aangewezen op een privéadres. De familie Haver is bereid gevonden om aan hun muur aan het Tijmveld (ter hoogte van het Mosterdveld) een AED te plaatsen, zodat ook aan deze voorwaarde is voldaan. Dus onze dank gaat natuurlijk ook uit naar de familie Haver!

Er was nog één probleem: de financiering van de opleiding voor de bediening van de AED en het houden van een voorlichtingsavond.
De wijkraad heeft hiervoor bij de gemeente Meierijstad een beroep gedaan op het Leefbaarheidsbudget. Al vrij snel heeft de gemeente ingestemd met dit beroep en staat er niets meer in de weg om de AED definitief te plaatsen. De wijkraad is de gemeente hier bijzonder dankbaar voor, want anders had het hele project geen doorgang gevonden en was De Velden een AED onthouden. We kunnen nu aan de slag!

aed3 2

Voorlichting en training
Op dinsdag 16 mei a.s. wordt er een voorlichtingsavond gehouden in De Stapperij (van 20.00 u. tot 21.00 u.) en de training vindt plaats op woensdag 17 mei a.s.
De vrijwilligers, die zich hiervoor hebben aangemeld, hebben al een uitnodiging ontvangen.