• Home
  • Nieuws
  • Wijkraad neemt afscheid van zijn secretaris

Wijkraad neemt afscheid van zijn secretaris

Donderdag 26 januari heeft wijkraad De Bunders tijdens een gezellig samenzijn afscheid (moeten) nemen van zijn secretaris: Willy van Roosmalen. Na 17 jaar wijkraad (Willy was er vanaf het eerste uur bij) viel het doek voor Willy. Dit afscheid had de wijkraad al aan zien komen, vanaf de start van de samenwerking tussen de gemeenten Schijndel, St. Oedenrode en Veghel om te komen tot één gemeente Meierijstad. Toen deze fusie definitief werd, lag het terugtreden van Willy voor de hand. Willy werkte voor de gemeente Schijndel en het werken bij de gemeente Meierijstad in relatie tot zijn werkzaamheden voor wijkraad De Bunders, zou wel eens een vorm van belangenverstrengeling kunnen oproepen. Om deze schijn uit de wereld te helpen en de taken zuiver te houden, is in overleg met Willy besloten de secretariaatsfunctie van de wijkraad per 1 januari 2017 (de officiële start van de gemeente Meierijstad) neer te leggen.

afscheid

In Willy verliest de wijkraad een zeer gewaardeerde kracht, die niet alleen het secretariaat op een voortreffelijke manier uitoefende. Hij was ook een kundig persoon op het gebied van Jongerenbeleid. Sinds jaar en dag was hij de trekker van dit project. Door zijn ervaring wist Willy van de hoed en de rand en dat kwam goed van pas als de emoties tussen gemeente en wijkraad wat hoog opliepen. Het relativeren van de problematiek; daar was Willy een kei in. Maar Willy heeft veel meer kwaliteiten die we node zullen missen. Hij ging altijd zeer tactisch te werk, bewaarde te allen tijde zijn integriteit en hield ons bij de les als het ging om de rol die we hebben als wijkraad: de belangen van de bewoners van De Bunders behartigen, zonder politieke kleur.
De wijkraad wil Willy hartelijk bedanken voor al zijn inzet en werkzaamheden, gedurende die 17 jaren. Wij zijn er trots op dat hij zolang deel heeft uitgemaakt van de wijkraad.
De wijkraad zal Willy zeker niet uit het oog verliezen en, als het nodig is, niet schromen om hem advies te vragen.

Bestuur wijkraad De Bunders