Groenere leefomgeving

Groenere leefomgeving

Vorig jaar meldden we al dat een aantal bewoners van de Marterweide, Herteweide en Schapeweide de mogelijkheden had bekeken om de woonomgeving aantrekkelijker te maken voor insecten en vogels en tegelijk een bijdrage te leveren aan een groenere leefomgeving. De ideeën zijn voorgelegd aan Lianda de Vos, buurtadviseur bij de gemeente Meierijstad en ook Wijkraad De Bunders is betrokken bij dit initiatief in de wijk.
Na intern overleg bij de gemeente over dit groenproject, is er (letterlijk en figuurlijk) groen licht gegeven.

Marterweode02 2020

De bewoners zijn nog steeds met het project bezig, ze pakken steeds kleine delen op. Dit jaar zijn ze als groep opgestart met de volgende werkgroepen:
• De heg langs het speelveld. Die is aan de kant van de Marterweide, daar blijft het voorlopig bij omdat de bewoners langs het veld op de Schapeweide weinig parkeerruimte hebben en daardoor (nog) geen heg willen. De aangeplante struikjes zijn zo te zien goed aangeslagen, we verwachten dat het in het voorjaar goed zal gaan als ze gaan uitlopen.
• Nestkasten voor vogels, bijen en eventueel vleermuizen. We gaan inventariseren wat we op willen hangen en waar dit het beste kan. Met advies van het IVN.
• Boomkransen in de Marterweide: er is een lijst planten opgesteld en ingediend bij de gemeente. We hopen dat de boomkransen in de komende maand worden aangeplant.
• Beplanting langs de vijver: dit kan pas in het najaar worden uitgevoerd door de gemeente. Ze adviseren echter wel om in het voorjaar al een lijst te maken, zodat de werkzaamheden in de planning tijdig worden opgenomen.
• Bodemverbetering: Bij twee huizen hebben we, als voorbeeld voor hoe het kan, de bladeren van de lindes (die rond het veld groeien) in onze tuinen verspreid als winterbedekking. Dit heeft als voordeel bodemverbetering door een humuslaag te vormen, waardoor het bodemleven gedijt, de bodem beter vocht vasthoudt (droogte bestendig) en dieren zoals vogels en egels voedsel kunnen vinden in het bladerdek. Lindes blijken strooiselrijke bomen te zijn, dat wil zeggen dat het blad extra waarde heeft voor de bodem. Bij één huis is ook de regenpijp in de voortuin afgekoppeld, zodat het regenwater nu de tuin in komt.
• Groene daken: een aantal bewoners is aan het uitzoeken wie interesse heeft en willen dan gezamenlijk kijken of ze in aanmerking komen voor subsidie en/of korting als meerdere mensen tegelijk de werkzaamheden laten doen.

Onderstaande foto is als flyer verspreid onder de bewoners

vergroeningdaken 1