Enquête ‘De Bunders, een gezonde wijk’
Voor de zomervakantie hebben alle inwoners van De Bunders de gelegenheid gehad om een enquête, digitaal of op papier, in te vullen. Het verwerken van de papieren exemplaren kost veel tijd, daar wordt nu hard aan gewerkt. Toch kunnen we al iets aan u terugkoppelen.
Fietsen, hardlopen en vooral wandelen zijn erg populaire activiteiten. Bijna de helft van de respondenten doet activiteiten in het Bunderspark. Er is veel behoefte aan meer mogelijkheden voor sporten en bewegen in de Bunders, met name omdat het dicht bij huis is en mensen genieten van het buiten zijn. Er is onder andere behoefte aan wandel- en fietsroutes, een trimroute met toestellen, outdoor fitnessvelden en speeltuinen.
De meningen over speelplekken in De Bunders zijn, om zeer diverse redenen, nogal verdeeld. Een deel van de respondenten wil de speelplekken zoveel mogelijk handhaven en dicht bij huis kunnen spelen, andere pleiten voor samenvoegen en verschillende leeftijden meer met elkaar in contact laten komen. Er werden ideeën geopperd voor faciliteiten voor ouderen en er werd aangegeven dat bij veranderingen gewaakt moet worden voor onbedoeld creëren van hangplekken voor oudere jeugd.
De gemeente kan volgens respondenten vooral meer doen aan onderhoud van de openbare ruimte en groen, bewegwijzering en informatievoorziening, zorgen voor verlichting zodat er meer ‘s avonds gebruik kan worden gemaakt van de bestaande voorzieningen en opruimen van hondenpoep. Er is ook de wens dat vanuit de gemeente evenementen georganiseerd worden en meer voorlichting gegeven wordt over gezonde leefstijl.
Op dit moment worden alle resultaten gebundeld en geanalyseerd. Vervolgens bekijken we samen met de Gemeente wat te realiseren is en hoe. Mogelijk vragen we ondersteuning van inwoners bij het realiseren van plannen. Uiteraard houden we u op de hoogte!