Nieuw bestuur

Tijdens de laatste wijkraadvergadering is een nieuw bestuur gekozen, bestaande uit (op de foto vlnr) Anja Eerdmans, deeltijdsecretaris, Janny Engelmoer, voorzitter, Theo Snelders, penningmeester en Suzan Vos, deeltijdsecretaris.

Zij zullen de komende jaren de belangen van de wijk behartigen, samen met de wijkraadleden Jacques van Dijk, Arie Dijkhuizen, Ad Heerkens (De Velden), José van Diepen, Chris Croes (De Laren), Mary Otjes (De Weiden), Coby Plug, Marnix Sandman (De Donken).