Sloop gebouw Natuurtuin opnieuw uitgesteld

Het is al enige tijd stil op, in en rondom de Natuurtuin. De dieren zijn naar hun tijdelijke opvangadressen en het gebouw is helemaal leeg. Alles was klaar om het gebouw plat te gooien!
Maar er is minder leuk nieuws. De sloop van het gebouw is uitgesteld.
Oorzaak: vertraging in het vleermuizenonderzoek waardoor er niet eerder dan december groen licht werd gegeven. Daar komt bij dat het onderzoeksbureau niet kan garanderen dat er geen vleermuizen in het gebouw zitten met als gevolg dat er in de periode van december t/m april sowieso niet gesloopt mag worden. Gevolg: de sloop zal pas medio april van start gaan!